I. Polityka ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Plebiscytu „Hitem na scenę”

1. Dane osobowe są zbirem informacji dotyczące możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej.

2.Dane osobowe gromadzone i  przechowywane będą w zasobie stronie hitemnascene.pl zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Rejestracja nie jest obowiązkowa. Oznacza to, że udostępnienie danych osobowych jest  dobrowolne, jednak podanie podstawowych danych Użytkownika jest wymagane w procesie rejestracji, który potwierdza chęć udziału w  plebiscycie. Celem łatwiejszego posługiwania się kilkoma usługami na stronie hitemnascene.pl, zamieszczone formularze mogą się różnić jednak są one wymagane do przeprowadzenia poprawnej usługi na stronie hitemnascene.pl. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Pozyskane dane są chronione przed dostępem osób trzecich. Organizatora posługuje się nimi tylko w celu kontaktu. Jest  to niezbędny proces do realizacji usługi.

4. Na potrzeby świadczenia usług na stronie hitemnascene.pl przetwarzane są między innymi dane takie jak: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa zespołu, kod pocztowy, nr telefonu. Strona hitemnasecene.pl zbiera także informacje (np. adres IP). Pozyskane informacje wykorzystywane są w celach technicznych administratora. 

5. Wyrażenie zgody na publikację imienia, nazwiska, nazwy zespołu oraz wizerunku przedstawionego w przesłanym do Organizatora teledysku, zdjęciach itp. jest dobrowolne, ale niezbędne do zakwalifikowania do udziału w plebiscycie „Hitem na scenę”.

6. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem strony jest jest: Mariusz Łuba z siedzibą w Ostrołęce, ul. Korczaka 4.

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Uczestnik / Uczestniczka wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

9. Każdy Uczestnik / Uczestniczka ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Każdy Uczestnik / Uczestniczka na prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

11. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na stronie hitemnascene.pl, może skontaktować się za pomocą adresu e-mail: hitemnascene@gmail.com

II. Polityka cookies

1. Portal „Hitem na scenę” korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

3.Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

– ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony hitemnascene.pl podczas jego przeglądania;
– późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia strony z urządzeniem na którym zostały zapisane;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

4.W ramach strony hitemnascene.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

– „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
– „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
– „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
– „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony;
– „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
– „własne” – zamieszczane przez stronę;
– „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż strona hitemnascene.pl;

5. Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony hitemnascene.pl w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.

6. W przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony.

7. Należy pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony hitemnascene.pl.

8. Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Na stronie mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, YouTube, LinkedIn lub Twitter). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Strona hitemnascene.pl nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w stronie hitemnascenie.pl.