W roku finansowym zakończonym 31 maja 2005 r. Przychody wzrosły o 12 procent do 13,7 mld USD, w porównaniu do 12,3 mld USD w roku podatkowym 2004. Zmiany kursów wymiany przyczyniły się do trzech punktów procentowych tego wzrostu, a przejęcie Converse i Starter dodało jeden punkt . Dochód netto za cały rok wzrósł o 28 procent do 1,2 miliarda dolarów, czyli 4,48 USD za akcję rozwodnioną, w porównaniu do 945,6 milionów USD, czyli 3,51 USD na akcję rozwodnioną w 2004 roku.